FRP.P4: Multi-Channel DBF Imaging Techniques: Methods and Applications I
Fri, 21 Jul, 14:15 - 15:45 Pacific Time (UTC -8)
Location: Poster Area 4
Session Type: Poster
Session Co-Chairs: Ryo Natsuaki, The University of Tokyo and armando Marino, STIR U.
Session Managers: Srashti Singh and NIMA ESMAEILZADEH and Suhaimee Buya and sunni kanta prasad kushwaha
Track: SAR Imaging and Processing Techniques

FRP.P4.1: ROBUST ANTI-TOPOGRAPHY-VARIATION BEAMFORMING TECHNIQUE FOR AIRBORNE MIMO-SAR ECHO SEPARATION

Yu Wang, Guodong Jin, Daiyin Zhu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

FRP.P4.2: A Novel MIMO SAR Transmission Scheme for Restoring Repeated Equivalent Phase Centers

Shilin Niu, Guodong Jin, Xifeng Zhang, Daiyin Zhu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

FRP.P4.3: DIGITAL BEAMFORMING WITH ASSISTANCE OF EXTERNAL DEM FOR SPACEBORNE HIGH-RESOLUTION WIDE-SWATH SAR

Shiqi Ge, Aifang Liu, Long Huang, Shuo Li, Nanjing Research Institute of Electronics Technology, China

FRP.P4.4: A HIGH RESOLUTION SAR IMAGING METHOD FOR MOVING TARGET BASED ON RANGE DOPPLER AND PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM

Dajiang Zhou, Hanqing Zhu, Yulin Huang, Yongchao Zhang, Jianyu Yang, Qingying Yi, University of Electronic Science and Technology of China, China

FRP.P4.5: IMPROVED MINIMUM-ENERGY-CRITERION RECONSTRUCTION ALGORITHM FOR MULTICHANNEL HIGH-RESOLUTION WIDE-SWATH SAR

Zhiqiang Tian, Liwei Sun, Ze Yu, Yukun Guo, Jindong Yu, Beihang University, China

FRP.P4.6: High-squint Multichannel SAR Imaging in Azimuth Based on Chinese GF-3 Satellite Data

Yashi Zhou, Qingjun Zhang, Xiaolei Han, Liangbo Zhao, Hailiang Li, Zhibin Wang, Zheng Lv, China Academy of Space Technology, China

FRP.P4.7: MULTICHANNEL RADAR FORWARD-LOOKING IMAGING: POTENTIAL AND CHALLENGES

Wenchao Li, Rui Chen, Jianyu Yang, Junjie Wu, Yulin Huang, University of Electronic Science and Technology of China, China